Innovation

Innovative løsninger

Innovative løsninger

Mange energiproducerende og energiforbrugende anlæg kører ikke optimalt. De kører ’som de altid har gjort’, og tit har man over tid mistet fokus på problemstillingerne eller de muligheder, der ligger for at forbedre effektiviteten og sikkerheden.

Ikke desto mindre kan mulige forbedringer og nye løsninger have en afgørende effekt på et anlægs performance og resultater.

Vi motiveres og inspireres af de problemstillinger, udfordringer og mulige forbedringer som findes i energiproduktionen.

Vores speciale er grøn energiproduktion, men vi finder også innovative løsninger til den mere generelle energianvendelse og energiproduktion.

Vi ser frem til at høre om jeres udfordring, så vi sammen kan finde frem til en løsning eller ny vinkel på problematikken.

CASES OG LØSNINGER

Vandkølet kamerasystem

En kunde havde brug for et kamera, som kan optage video 10 meter inde i forbrændingszonen – i 1000ºC. Det skulle helst også kunne vinkles, og have egen stærk lyskilde med ind ”i varmen”.

Læs mere

Dertil skulle kameraet også kunne bruges når pladsen udenfor kedlen er trang.
Sådan en opgave er en særdeles spændende udfordring, og den blev løst med et 100% specialdesignet segmenteret vandkølet kamerasystem og High Output vandkølet LED.

Konsekvensen for kunden var at de nu kunne videodokumentere sit arbejde, og desuden foretage inspektioner som ikke var mulige før, uden at lukke kraftværket ned.

 

Unikt rensesystem med 3” Chock Blast ventiler

En kunde som havde købt ny kedel med et nyt semi-automatisk rensesystem havde store udfordringer, da det ved idriftsættelsen af den ny kedel viste det sig, at kedelproducentens rensesystem ikke kunne renholde kedlen.

Læs mere

Kedlens designdata gjorde desuden, at performance kun blev nået, hvis affaldskedlen under alle forhold kørte med en meget lav tilsmudsning.

Mange forsøg og lange nætter på dette affaldsforbrændingsanlæg i Danmark førte til udviklingen af et unikt rensesystem med 3” Chock Blast ventiler.

Kunden fik en velfungerende kedel med den lovede performance, og i tillæg hertil en kedel med fuldautomatisk rensning.

Kunden opåede en markant upgrade sammenlignet med udgangspunktet – en kedel med et rensesystem, som krævede manuel håndtering fra anlæggets operatører.

Udviklingen af denne metode og designet af dette system har vist sig så effektiv, at det efterfølgende er kommercialiseret af andre aktører i branchen, og det er nu idriftsat på flere anlæg.

Specialdesignede løsninger

Vi har hjulpet flere kunder med unikke løsninger. I flere tilfælde er de specialdesignede løsninger blevet bredt implementeret efterfølgende.

Har du en teknisk udfordring eller en proces, som fortjener at blive efterset, så kontakt os for sparring.proces, som fortjener at blive efterset, så kontakt os for sparring.

Grønne energiprojekter
i hele verden

Lige nu har vi projekter, hvor der er grønne markeringer på kortet.
De hvide markeringer viser, hvor vi har afsluttede projekter.
Klik på kortmarkøren, for at se mere om projektet.

Kent Renewable Energy Plant, UK

Projekt: Kent Biomass CHP Plant

Periode: 2018 -

Kunde: BWSC

Leverance: Idriftsættelse af kedelleverancen, herunder også hjælpesystemer, brændselshåndtering, slaggehåndtering, performance test og prøvedrift.

Maskinmestre på projektet: Claus og Lasse

Projektbeskrivelse: 27,8 MW elektrisk energi produceret 100% på miljørigtig forbrænding af træflis fra lokale producenter. Overskudsvarme eksporteres også til lokale større forbrugere.

Kent Renewable Energy Plant, UK

Innovation House, Ramsgate Rd, Sandwich CT13 9FF, Storbritannien

Sleaford Biomass Plant, UK

Periode: 2013 - 2014

Kunde: BWE / BWSC 

Leverance: Idriftsættelse af kedelleverancen, inkl. brændselshåndtering, slaggehåndtering, performance test og prøvedrift. 

Maskinmestre på projektet: Mogens og Claus 

Projektbeskrivelse: 38,4 MW elektrisk energi produceret 100% på miljørigtig forbrænding af halm fra lokale producenter. Overskudsvarme eksporteres også til lokale større forbrugere, såsom skolen og offentlige bygninger. Varmen leveres ’free of charge’ til udvalgte forbrugere.

Link: Cramlington Biomass CHP Plant

Sleaford Biomass Plant, UK

Sleaford NG34, Storbritannien

BOFA Affaldsforbrænding, DK

Periode: 2011 - 2013

Kunde: DP Cleantech 

Leverance: Idriftsættelse, ombygning, procesoptimering, prøvedrift, projektledelse. 

Maskinmestre på projektet: Thomas og Mogens 

Projektbeskrivelse: Opgradering af eksisterende affaldsforbrændingsanlæg, omfattende ny vandrørskedel, ny kran, ny affaldsindfødning, ombygning af ovn, nyt forbrændingsluftsystem, nyt SRO, ny vandkreds. BOFA forbrænder øens affald, og leverer fjernvarme tilbage til forbrugerne – 6 MW varme.

Link: BOFA Affaldsforbrænding

BOFA Affaldsforbrænding, DK

Almegårdsvej 8, 3700 Rønne, Danmark

Margam Green Energy Plant, UK

Periode: 2017 - 

Kunde: B&W Vølund

Leverance: Idriftsættelse af kedelleverancen, inkl. hjælpesystemer, brændselshåndtering, slaggehåndtering, performance test og prøvedrift.

Maskinmester på projektet: Dennis

Projektbeskrivelse: Kraftværk designet til at producere energi fra træflis, samt miljørigtig afbrænding af affaldstræ ved brug af Vølunds teknologier. Anlægget er designet til at producere 40 MW elektrisk effekt.

Link:  Margram Biomass Plant

Margam Green Energy Plant, UK

Port Talbot SA13 2NW, Storbritannien

Cramlington Biomass CHP Plant, UK

Periode: 2016 -2017

Kunde: BWSC

Leverance: Idriftsættelse af kedelinstallationen, hjælpesystemer, brændselshåndtering, og slaggehåndtering. Performancetest og prøvedrift.

Maskinmestre på projektet: Lasse, Claus

Projektbeskrivelse: 100% vedvarende energi produceret fra forbrænding af træflis. Anlægget producerer 27,7 MW elektrisk energi og fjernvarme til lokale forbrugere, inkl. en farmaceutisk fabrik.

Link: Cramlington Biomass CHP Plant

Cramlington Biomass CHP Plant, UK

Fisher Lane Cramlington, Northumberland, NE23 3JA United Kingdom

AVA - AffaldVarme, DK

Periode: 2016 - 

Kunde: B&W Vølund

Leverance: Idriftsættelse af kedelleverancen, inkl. hjælpesystemer, brændselshåndtering, slaggehåndtering, performance test og prøvedrift. 

Maskinmestre på projektet: JanMogensJesperMarcSteffan

Projektbeskrivelse: Et af Danmarks største biomassefyrede kraftværker med 37 MW elproduktion og 77 MW fjernvarme. Værket kører primært på halm, og kan køre med op til 50% træflis tilsat halmen.

Link:  Biomassefyret Kraftvarmeværk, Lisbjerg

AVA - AffaldVarme, DK

Bautavej 1, 8210 Aarhus, Danmark

Skærbækværket, DK

Periode: 2017 -

Kunde: B&W Vølund

Leverance: Idriftsættelse af kedelleverancen, inkl. hjælpesystemer, brændselshåndtering, slaggehåndtering, performancetest og prøvedrift.

Maskinmestre på projektet: Jan og Ricco

Projektbeskrivelse: 2 stk 154 MW indfyret kedler, som kører på 100% træflis.

Link:  Skærbækværket

Skærbækværket, DK

Klippehagevej, 7000 Fredericia, Danmark

Templeborough Biomass Plant, UK

Periode: 2017 - 

Kunde: B&W Vølund

Leverance: Idriftsættelse af kedelleverancen, inkl. hjælpesystemer, brændselshåndtering, slaggehåndtering, performancetest og prøvedrift.

Maskinmestre på projektet: Jesper og Poul Erik Møller

Projektbeskrivelse: Kraftværk designet til at kunne producere energi fra træflis, samt miljørigtig afbrænding af affaldstræ ved brug af Vølunds teknologier. Anlægget er designet til at producere 41 MW elektrisk effekt.

Link:  Templeborough Biomass Plant

Templeborough Biomass Plant, UK

Templeborough Works, Sheffield Rd, Sheffield S9 1RT, Storbritannien

Siemens Cobra Cable, DK

Periode: 2017 - 

Kunde: Siemens

Leverance: Assisterende Site Manager til Siemens’ leverance i forbindelse med montage og idriftsættelse.

Maskinmestre på projektet: Ricco

Projektbeskrivelse: 700 MW converterstation for 320 KV HVDC (High Voltage Circuit Current) – anlægssum ca. 170 milioner Euro. 

Link:  HV DC forbindelse mellem Danmark og Holland – COBR

Siemens Cobra Cable, DK

Esbjerg, Danmark

ARC – Amager Bakke, DK

Periode: 2017 -

Kunde: B&W Vølund

Leverance: Idriftsættelse af kedelleverancen, inklusive hjælpesystemer, brændselshåndtering, slaggehåndtering, performancetest og prøvedrift. Vedligeholdelseschef.

Maskinmestre på projektet: Johannes og Poul Erik Møller

Projektbeskrivelse: To affaldslinjer, som miljørigtigt afbrænder 2 x 35 ton affald pr. time.

Link:  ARC – Amager Bakke

ARC – Amager Bakke, DK

Vindmøllevej, 2300 København, Danmark

Sirius Energy Office, DK

Sirius Energy Office
Daugløkke Ege 12
3050 Humlebæk
Danmark

Sirius Energy Office, DK

Daugløkke Ege 12, 3050 Humlebæk, Danmark

Siauliai Biomass Power Plant, LI

Periode: 2011 - 2012

Kunde: DP Cleantech 

Leverance: Projektledelse, idriftsættelse, performancetest og prøvedrift af hele kraftværksinstallationen. 

Maskinmestre på projektet: Thomas og Mogens 

Projektbeskrivelse: DP Cleantech havde Turn Key leverance af en kedel, der brænder træflis, og producerer 11 MW el samt 40 MW fjernvarme 

Link: Siauliai Biomass Power Plant

Siauliai Biomass Power Plant, LI

Šiauliai, Litauen

Mahachai Green Power Plant, TH

Periode: 2016

Kunde: DP Cleantech

Leverance: Idriftsættelse, performancetest og prøvedrift af hele kraftværksinstallationen.

Maskinmestre på projektet: Mogens

Projektbeskrivelse: Verdens første og formentligt eneste anlæg, der forbrænder kokosnøddeskaller, og producerer 9,9 MW Elektrisk energi fra biomasse.

Link: Mahachai Green Power Plant

Mahachai Green Power Plant, TH

Bangkok, Thailand

Heilongjiang Ning’an, CN

Periode: 2012

Kunde: DP Cleantech 

Leverance: Optimering af kedeldrift, og forøgelse af anlæggets virkningsgrad. 

Maskinmestre på projektet: Thomas 

Projektbeskrivelse: Kraftværk som kører på varierende biomassebrændsel, og som havde store problemer med både emissioner, rådighed, og virkningsgrad.

Heilongjiang Ning’an, CN

Ning'an, Mudanjiang, Heilongjiang, Kina

Snetterton Biomass Plant, UK

Periode: 2016 - 2017

Kunde:  BWE / BWSC 

Leverance: Elmontagesupervision, idriftsættelsesledelse og idriftsættelse af kedelleverancen, inkl. brændselshåndtering, slaggehåndtering, performancetest og prøvedrift. 

Maskinmestre på projektet: Terkel, Mogens og Claus

Projektbeskrivelse: 44 MW elektrisk energi produceret 100% på miljørigtig forbrænding af halm fra lokale producenter.

Link: Snetterton Biomas Plant

Snetterton Biomass Plant, UK

Snetterton, Norwich NR16 2LG, Storbritannien

Sleaford Biomass Plant, UK

Periode: 2013 - 2016

Kunde:  BWE / BWSC 

Leverance: Idriftsættelse af kedelleverancen, herunder også brændselshåndtering, slaggehåndtering, performance test og prøvedrift. 

Maskinmestre på projektet: Mogens og Claus

Projektbeskrivelse: 38,4 MW elektrisk energi produceret 100% på miljørigtig forbrænding af halm fra lokale producenter. Overskudsvarme eksporteres også til lokale større forbrugere, såsom skolen og offentlige bygninger. Varmen leveres ’free of charge’ til udvalgte forbrugere.

Link: Sleaford Biomass Plant

Sleaford Biomass Plant, UK

Sleaford NG34, Storbritannien

Sirius Energy er en teknisk konsulentvirksomhed med biomassefyrede kraftværker og varmeværker som specialområde. Vi er eksperter indenfor vedvarende energiproduktion og har bred erfaring med idriftsættelse, vedligehold og procesoptimering på internationale projekter.

Sirius Energy P/S
Daugløkke Ege 12
3050 Humlebæk

hello@siriusenergy.dk
+45 31 45 48 66

CVR: 39268477

Environmental Mentality

Copyright © Sirius Energy