Proces og kalibrering

Effektiv og sikker proces

I dag bygges anlæg, der bliver mere og mere automatiserede og komplekse. Det betyder at anlæggets samlede effektivitet og funktionalitet er afhængigt af adskillige procesmålinger.

For at opretholde anlægs rådighed eller availability, sikkerhed og performance, er regelmæssig kalibrering af procesinstrumenterne afgørende, og i flere tilfælde også lovpligtig.

Sirius Energy råder over akkrediteret udstyr til at udføre kalibrering og certificering af både temperatur- og trykmålinger.

 

Proces og kalibrering
Proces og kalibrering

Kvalificeret installation og service

Vores teknikere kan servicere Jeres installation med dyb forståelse for den samlede proces, og kan derfor udføre opgaven så driften påvirkes mindst muligt.

I flere tilfælde oplever vi desuden at en fejlvisning i forbindelse med en procesmåling ikke skyldes forkert kalibrering, men rent faktisk skyldes en forkert installation af måleudstyret.

Sirius Energy udfører ikke kun kalibrering og verificering af procesmålinger, men gennemgår også installationen med henblik på at sikre, at den er procesmæssigt korrekt udført.

CASES OG LØSNINGER

Proces og korrigering

Vores kunde havde bestilt en akkrediteret verifikation af deres procesmålinger på deres halmfyrede kraftværk i UK. Normalt vil sådan en opgave være begrænset til at verificere at tryk- og temperaturmålinger viser korrekt, når de udsættes for en procespåvirkning, som måles parallelt med akkrediteret udstyr. Det er det, vores akkrediterede udstyr sørger for. 

Læs mere

Under gennemgangen blev vi imidlertid opmærksomme på to procesmålinger på dampkredsen, som var placeret 20 meter under målestedet.

Placeringen virkede uhensigtsmæssig, og vi kontrollerede om SRO anlægget korrigerede for dette offset fra væskesøjlen, da vi kunne se at instrumentet ikke korrigerede.

Det viste sig, at der ikke var korrigeret for væskesøjlen, og at kunden frem til vi opdagede problemet havde drevet anlægget med to fejlbehæftede visninger på trykmålingen i dampkredsen.

Procesmåling og performance

En kunde skulle have idriftsat en mindre affaldsforbrændingskedel i Danmark, og her viste det sig, at kedlen ikke performede som forventet, faktisk langt fra.

Vores undersøgelser indikerede at noget uhensigtsmæssigt skete i economiser-delen, men da der ikke var monteret procesmåleudstyr, kunne vores indikationer ikke med tilstrækkelig sikkerhed bekræftes.

Læs mere

Vi valgte derfor at installere eget procesmåleudstyr for flow og temperaturmålinger, og kunne på den måde bevise, at der sporadisk dannedes damplommer i economiserkredsen, så at vandflowet stagnerede, og kedelydelsen faldt.

Vores kunde kunne da med denne viden ændre designet, så vandet løb medstrøm til røggassen, og ikke modstrøm som tidligere.

KVALIFICERET SERVICE – PROCESMÅLING OG KALIBRERING PÅ JERES ANLÆG

 Vores opgave er at sikre at I som kunde får en effektiv og sikker proces, med fokus på stabil, optimeret drift.

Kontakt os for at høre hvordan Sirius Energy som eksperter i procesmåling og kalibrering kan tilbyde en kvalificeret service på jeres installation.

Grønne energiprojekter
i hele verden

Lige nu har vi projekter, hvor der er grønne markeringer på kortet.
De hvide markeringer viser, hvor vi har afsluttede projekter.
Klik på kortmarkøren, for at se mere om projektet.

Kent Renewable Energy Plant, UK

Projekt: Kent Biomass CHP Plant

Periode: 2018 -

Kunde: BWSC

Leverance: Idriftsættelse af kedelleverancen, herunder også hjælpesystemer, brændselshåndtering, slaggehåndtering, performance test og prøvedrift.

Maskinmestre på projektet: Claus og Lasse

Projektbeskrivelse: 27,8 MW elektrisk energi produceret 100% på miljørigtig forbrænding af træflis fra lokale producenter. Overskudsvarme eksporteres også til lokale større forbrugere.

Kent Renewable Energy Plant, UK

Innovation House, Ramsgate Rd, Sandwich CT13 9FF, Storbritannien

Sleaford Biomass Plant, UK

Periode: 2013 - 2014

Kunde: BWE / BWSC 

Leverance: Idriftsættelse af kedelleverancen, inkl. brændselshåndtering, slaggehåndtering, performance test og prøvedrift. 

Maskinmestre på projektet: Mogens og Claus 

Projektbeskrivelse: 38,4 MW elektrisk energi produceret 100% på miljørigtig forbrænding af halm fra lokale producenter. Overskudsvarme eksporteres også til lokale større forbrugere, såsom skolen og offentlige bygninger. Varmen leveres ’free of charge’ til udvalgte forbrugere.

Link: Cramlington Biomass CHP Plant

Sleaford Biomass Plant, UK

Sleaford NG34, Storbritannien

BOFA Affaldsforbrænding, DK

Periode: 2011 - 2013

Kunde: DP Cleantech 

Leverance: Idriftsættelse, ombygning, procesoptimering, prøvedrift, projektledelse. 

Maskinmestre på projektet: Thomas og Mogens 

Projektbeskrivelse: Opgradering af eksisterende affaldsforbrændingsanlæg, omfattende ny vandrørskedel, ny kran, ny affaldsindfødning, ombygning af ovn, nyt forbrændingsluftsystem, nyt SRO, ny vandkreds. BOFA forbrænder øens affald, og leverer fjernvarme tilbage til forbrugerne – 6 MW varme.

Link: BOFA Affaldsforbrænding

BOFA Affaldsforbrænding, DK

Almegårdsvej 8, 3700 Rønne, Danmark

Margam Green Energy Plant, UK

Periode: 2017 - 

Kunde: B&W Vølund

Leverance: Idriftsættelse af kedelleverancen, inkl. hjælpesystemer, brændselshåndtering, slaggehåndtering, performance test og prøvedrift.

Maskinmester på projektet: Dennis

Projektbeskrivelse: Kraftværk designet til at producere energi fra træflis, samt miljørigtig afbrænding af affaldstræ ved brug af Vølunds teknologier. Anlægget er designet til at producere 40 MW elektrisk effekt.

Link:  Margram Biomass Plant

Margam Green Energy Plant, UK

Port Talbot SA13 2NW, Storbritannien

Cramlington Biomass CHP Plant, UK

Periode: 2016 -2017

Kunde: BWSC

Leverance: Idriftsættelse af kedelinstallationen, hjælpesystemer, brændselshåndtering, og slaggehåndtering. Performancetest og prøvedrift.

Maskinmestre på projektet: Lasse, Claus

Projektbeskrivelse: 100% vedvarende energi produceret fra forbrænding af træflis. Anlægget producerer 27,7 MW elektrisk energi og fjernvarme til lokale forbrugere, inkl. en farmaceutisk fabrik.

Link: Cramlington Biomass CHP Plant

Cramlington Biomass CHP Plant, UK

Fisher Lane Cramlington, Northumberland, NE23 3JA United Kingdom

AVA - AffaldVarme, DK

Periode: 2016 - 

Kunde: B&W Vølund

Leverance: Idriftsættelse af kedelleverancen, inkl. hjælpesystemer, brændselshåndtering, slaggehåndtering, performance test og prøvedrift. 

Maskinmestre på projektet: JanMogensJesperMarcSteffan

Projektbeskrivelse: Et af Danmarks største biomassefyrede kraftværker med 37 MW elproduktion og 77 MW fjernvarme. Værket kører primært på halm, og kan køre med op til 50% træflis tilsat halmen.

Link:  Biomassefyret Kraftvarmeværk, Lisbjerg

AVA - AffaldVarme, DK

Bautavej 1, 8210 Aarhus, Danmark

Skærbækværket, DK

Periode: 2017 -

Kunde: B&W Vølund

Leverance: Idriftsættelse af kedelleverancen, inkl. hjælpesystemer, brændselshåndtering, slaggehåndtering, performancetest og prøvedrift.

Maskinmestre på projektet: Jan og Ricco

Projektbeskrivelse: 2 stk 154 MW indfyret kedler, som kører på 100% træflis.

Link:  Skærbækværket

Skærbækværket, DK

Klippehagevej, 7000 Fredericia, Danmark

Templeborough Biomass Plant, UK

Periode: 2017 - 

Kunde: B&W Vølund

Leverance: Idriftsættelse af kedelleverancen, inkl. hjælpesystemer, brændselshåndtering, slaggehåndtering, performancetest og prøvedrift.

Maskinmestre på projektet: Jesper og Poul Erik Møller

Projektbeskrivelse: Kraftværk designet til at kunne producere energi fra træflis, samt miljørigtig afbrænding af affaldstræ ved brug af Vølunds teknologier. Anlægget er designet til at producere 41 MW elektrisk effekt.

Link:  Templeborough Biomass Plant

Templeborough Biomass Plant, UK

Templeborough Works, Sheffield Rd, Sheffield S9 1RT, Storbritannien

Siemens Cobra Cable, DK

Periode: 2017 - 

Kunde: Siemens

Leverance: Assisterende Site Manager til Siemens’ leverance i forbindelse med montage og idriftsættelse.

Maskinmestre på projektet: Ricco

Projektbeskrivelse: 700 MW converterstation for 320 KV HVDC (High Voltage Circuit Current) – anlægssum ca. 170 milioner Euro. 

Link:  HV DC forbindelse mellem Danmark og Holland – COBR

Siemens Cobra Cable, DK

Esbjerg, Danmark

ARC – Amager Bakke, DK

Periode: 2017 -

Kunde: B&W Vølund

Leverance: Idriftsættelse af kedelleverancen, inklusive hjælpesystemer, brændselshåndtering, slaggehåndtering, performancetest og prøvedrift. Vedligeholdelseschef.

Maskinmestre på projektet: Johannes og Poul Erik Møller

Projektbeskrivelse: To affaldslinjer, som miljørigtigt afbrænder 2 x 35 ton affald pr. time.

Link:  ARC – Amager Bakke

ARC – Amager Bakke, DK

Vindmøllevej, 2300 København, Danmark

Sirius Energy Office, DK

Sirius Energy Office
Daugløkke Ege 12
3050 Humlebæk
Danmark

Sirius Energy Office, DK

Daugløkke Ege 12, 3050 Humlebæk, Danmark

Siauliai Biomass Power Plant, LI

Periode: 2011 - 2012

Kunde: DP Cleantech 

Leverance: Projektledelse, idriftsættelse, performancetest og prøvedrift af hele kraftværksinstallationen. 

Maskinmestre på projektet: Thomas og Mogens 

Projektbeskrivelse: DP Cleantech havde Turn Key leverance af en kedel, der brænder træflis, og producerer 11 MW el samt 40 MW fjernvarme 

Link: Siauliai Biomass Power Plant

Siauliai Biomass Power Plant, LI

Šiauliai, Litauen

Mahachai Green Power Plant, TH

Periode: 2016

Kunde: DP Cleantech

Leverance: Idriftsættelse, performancetest og prøvedrift af hele kraftværksinstallationen.

Maskinmestre på projektet: Mogens

Projektbeskrivelse: Verdens første og formentligt eneste anlæg, der forbrænder kokosnøddeskaller, og producerer 9,9 MW Elektrisk energi fra biomasse.

Link: Mahachai Green Power Plant

Mahachai Green Power Plant, TH

Bangkok, Thailand

Heilongjiang Ning’an, CN

Periode: 2012

Kunde: DP Cleantech 

Leverance: Optimering af kedeldrift, og forøgelse af anlæggets virkningsgrad. 

Maskinmestre på projektet: Thomas 

Projektbeskrivelse: Kraftværk som kører på varierende biomassebrændsel, og som havde store problemer med både emissioner, rådighed, og virkningsgrad.

Heilongjiang Ning’an, CN

Ning'an, Mudanjiang, Heilongjiang, Kina

Snetterton Biomass Plant, UK

Periode: 2016 - 2017

Kunde:  BWE / BWSC 

Leverance: Elmontagesupervision, idriftsættelsesledelse og idriftsættelse af kedelleverancen, inkl. brændselshåndtering, slaggehåndtering, performancetest og prøvedrift. 

Maskinmestre på projektet: Terkel, Mogens og Claus

Projektbeskrivelse: 44 MW elektrisk energi produceret 100% på miljørigtig forbrænding af halm fra lokale producenter.

Link: Snetterton Biomas Plant

Snetterton Biomass Plant, UK

Snetterton, Norwich NR16 2LG, Storbritannien

Sleaford Biomass Plant, UK

Periode: 2013 - 2016

Kunde:  BWE / BWSC 

Leverance: Idriftsættelse af kedelleverancen, herunder også brændselshåndtering, slaggehåndtering, performance test og prøvedrift. 

Maskinmestre på projektet: Mogens og Claus

Projektbeskrivelse: 38,4 MW elektrisk energi produceret 100% på miljørigtig forbrænding af halm fra lokale producenter. Overskudsvarme eksporteres også til lokale større forbrugere, såsom skolen og offentlige bygninger. Varmen leveres ’free of charge’ til udvalgte forbrugere.

Link: Sleaford Biomass Plant

Sleaford Biomass Plant, UK

Sleaford NG34, Storbritannien

Sirius Energy er en teknisk konsulentvirksomhed med biomassefyrede kraftværker og varmeværker som specialområde. Vi er eksperter indenfor vedvarende energiproduktion og har bred erfaring med idriftsættelse, vedligehold og procesoptimering på internationale projekter.

Sirius Energy P/S
Daugløkke Ege 12
3050 Humlebæk

hello@siriusenergy.dk
+45 31 45 48 66

CVR: 39268477

Environmental Mentality

Copyright © Sirius Energy