Proces og kalibrering

Effektiv og sikker proces

I dag bygges anlæg, der bliver mere og mere automatiserede og komplekse. Det betyder at anlæggets samlede effektivitet og funktionalitet er afhængigt af adskillige procesmålinger.

For at opretholde anlægs rådighed eller availability, sikkerhed og performance, er regelmæssig kalibrering af procesinstrumenterne afgørende, og i flere tilfælde også lovpligtig.

Sirius Energy råder over akkrediteret udstyr til at udføre kalibrering og certificering af både temperatur- og trykmålinger.

 

Proces og kalibrering
Proces og kalibrering

Kvalificeret installation og service

Vores teknikere kan servicere Jeres installation med dyb forståelse for den samlede proces, og kan derfor udføre opgaven så driften påvirkes mindst muligt.

I flere tilfælde oplever vi desuden at en fejlvisning i forbindelse med en procesmåling ikke skyldes forkert kalibrering, men rent faktisk skyldes en forkert installation af måleudstyret.

Sirius Energy udfører ikke kun kalibrering og verificering af procesmålinger, men gennemgår også installationen med henblik på at sikre, at den er procesmæssigt korrekt udført.

CASES OG LØSNINGER

Proces og korrigering

Vores kunde havde bestilt en akkrediteret verifikation af deres procesmålinger på deres halmfyrede kraftværk i UK. Normalt vil sådan en opgave være begrænset til at verificere at tryk- og temperaturmålinger viser korrekt, når de udsættes for en procespåvirkning, som måles parallelt med akkrediteret udstyr. Det er det, vores akkrediterede udstyr sørger for. 

Læs mere

Under gennemgangen blev vi imidlertid opmærksomme på to procesmålinger på dampkredsen, som var placeret 20 meter under målestedet.

Placeringen virkede uhensigtsmæssig, og vi kontrollerede om SRO anlægget korrigerede for dette offset fra væskesøjlen, da vi kunne se at instrumentet ikke korrigerede.

Det viste sig, at der ikke var korrigeret for væskesøjlen, og at kunden frem til vi opdagede problemet havde drevet anlægget med to fejlbehæftede visninger på trykmålingen i dampkredsen.

Procesmåling og performance

En kunde skulle have idriftsat en mindre affaldsforbrændingskedel i Danmark, og her viste det sig, at kedlen ikke performede som forventet, faktisk langt fra.

Vores undersøgelser indikerede at noget uhensigtsmæssigt skete i economiser-delen, men da der ikke var monteret procesmåleudstyr, kunne vores indikationer ikke med tilstrækkelig sikkerhed bekræftes.

Læs mere

Vi valgte derfor at installere eget procesmåleudstyr for flow og temperaturmålinger, og kunne på den måde bevise, at der sporadisk dannedes damplommer i economiserkredsen, så at vandflowet stagnerede, og kedelydelsen faldt.

Vores kunde kunne da med denne viden ændre designet, så vandet løb medstrøm til røggassen, og ikke modstrøm som tidligere.

KVALIFICERET SERVICE – PROCESMÅLING OG KALIBRERING PÅ JERES ANLÆG

 Vores opgave er at sikre at I som kunde får en effektiv og sikker proces, med fokus på stabil, optimeret drift.

Kontakt os for at høre hvordan Sirius Energy som eksperter i procesmåling og kalibrering kan tilbyde en kvalificeret service på jeres installation.

Sirius Energy er en teknisk konsulentvirksomhed med biomassefyrede kraftværker og varmeværker som specialområde. Vi er eksperter indenfor vedvarende energiproduktion og har bred erfaring med idriftsættelse, vedligehold og procesoptimering på internationale projekter.

Sirius Energy P/S
Daugløkke Ege 12
3050 Humlebæk

hello@siriusenergy.dk
+45 31 45 48 66

CVR: 39268477

Environmental Mentality

Copyright © Sirius Energy