Ledelse og projekter

KVALIFICERET PROJEKTLEDELSE OG SUPERVISION

Vores specialistviden og erfaring kombineret med højt engagement og loyalitet, sikrer at jeres projekt bliver taget hånd om på bedste måde i de forskellige faser.

Sirius Energy kan stå for projektledelse og supervision af montage – både mekanisk og elektrisk.

Vi har haft fremgang med at hjælpe mange kunder på projekter, og har dyb indsigt i, hvor vigtigt det er med god kommunikation og at blive en integreret del af projektorganisationen, for at sikre de ønskede resultater.

Vi ser frem til at høre om jeres projekt, så vi kan komme med et bud på hvordan vi kan sikre de bedste tænkelige resultater og processer for jer.

Se på kortet længst ned på siden, for at få en idé om den erfaring vores maskinmestre har med projekter rundt om i verden.

 

Ledelse og Projekter

CASES OG LØSNINGER

Supervision af elmontage

På opgave af en dansk kedelproducent, varetog vores maskinmester ledelse og supervison af elmontagen lokalt, da et nyt biomassefyret kraftværk skulle opføres i England.

Elmontagen var outsourcet til en engelsk underleverandør.

Læs mere

Maskinmesteren sikrede at al elinstallationen skete koordineret med andre igangværende montageprocesser, i henhold til kontraktkrav og efter tidsplanen.

At vores maskinmester også havde stor erfaring fra tidligere idriftsættelser, gjorde at flere typiske montagefejl blev afværget, installationen blev optimeret til fremtidig drift og vedligehold, og kontrakten med slutkunden blev tilgodeset.

Under hele forløbet var der løbende opfølgning til projektledelsen hos vores kunde, tekniske afklaringer sammen med projektgruppen i Danmark, samt møder med kunde og underleverandør.
Da elmontagen nærmede sig sin færdiggørelse, faldt også arbejdsbyrden hos vores maskinmester – og en fuld arbejdsdag kunne således ikke længere udfyldes med supervision af elmontagen.
Der var dog brug for at projektet havde en elsupervisor tilknyttet, hvilket blev løst ved at vores maskinmester overgik til idriftsættelse, og således varetog både idriftsættelse og supervision af elmontagen.

Vores kunde fik herved 100% ressourceudnyttelse, og fuld udnyttelse af den synergi der ligger i, at viden fra montagen går over i commissioning fasen.

Idriftsættelsesledelse – Commissioning management

For et biomassefyret kraftværk i UK, skulle vores kunde levere en kedel, der kunne producere energi fra både halm og træflis.

Opgaven med den overordnede ledelse af idriftsættelse for hele kedel-leverancen blev udført af vores maskinmester.

Læs mere

Særligt for denne opgave var, at vores maskinmester blev valgt til at varetage idriftsættelsen, så at kunden lagde ansvaret for hele idriftsættelsen hos os. Dette beviser den tillid vores kunder udviser til vores folk og den loyalitet, vi arbejder efter.

Valget af profil til at løse denne opgave skete under særligt hensyn til den komplekse projektstruktur der eksisterede på opgaven.

Som med lignede projekter, var der store økonomiske sanktioner ved overskridelse af nøgleterminer, og vores Commissioning Manager var en væsentlig faktor for at disse datoer blev overholdt, også på trods af at flere montagearbejder var forsinkede.

FLEKSIBEL SUPPORT TIL JERES PROJEKT

Sirius Energy kan varetage opgaver indenfor ledelse, supervision og idriftsættelse – lige på det tidspunkt hvor der er behov for det i jeres projekt.

Kontakt os for at høre mere om de unikt fleksible rammer som vi kan arbejde i. Vi ser frem til at komme med et bud på hvordan vi kan sikre en optimeret proces for jeres projekt.

Grønne energiprojekter
i hele verden

Lige nu har vi projekter, hvor der er grønne markeringer på kortet.
De hvide markeringer viser, hvor vi har afsluttede projekter.
Klik på kortmarkøren, for at se mere om projektet.

Kent Renewable Energy Plant, UK

Projekt: Kent Biomass CHP Plant

Periode: 2018 -

Kunde: BWSC

Leverance: Idriftsættelse af kedelleverancen, herunder også hjælpesystemer, brændselshåndtering, slaggehåndtering, performance test og prøvedrift.

Maskinmestre på projektet: Claus og Lasse

Projektbeskrivelse: 27,8 MW elektrisk energi produceret 100% på miljørigtig forbrænding af træflis fra lokale producenter. Overskudsvarme eksporteres også til lokale større forbrugere.

Kent Renewable Energy Plant, UK

Innovation House, Ramsgate Rd, Sandwich CT13 9FF, Storbritannien

Sleaford Biomass Plant, UK

Periode: 2013 - 2014

Kunde: BWE / BWSC 

Leverance: Idriftsættelse af kedelleverancen, inkl. brændselshåndtering, slaggehåndtering, performance test og prøvedrift. 

Maskinmestre på projektet: Mogens og Claus 

Projektbeskrivelse: 38,4 MW elektrisk energi produceret 100% på miljørigtig forbrænding af halm fra lokale producenter. Overskudsvarme eksporteres også til lokale større forbrugere, såsom skolen og offentlige bygninger. Varmen leveres ’free of charge’ til udvalgte forbrugere.

Link: Cramlington Biomass CHP Plant

Sleaford Biomass Plant, UK

Sleaford NG34, Storbritannien

BOFA Affaldsforbrænding, DK

Periode: 2011 - 2013

Kunde: DP Cleantech 

Leverance: Idriftsættelse, ombygning, procesoptimering, prøvedrift, projektledelse. 

Maskinmestre på projektet: Thomas og Mogens 

Projektbeskrivelse: Opgradering af eksisterende affaldsforbrændingsanlæg, omfattende ny vandrørskedel, ny kran, ny affaldsindfødning, ombygning af ovn, nyt forbrændingsluftsystem, nyt SRO, ny vandkreds. BOFA forbrænder øens affald, og leverer fjernvarme tilbage til forbrugerne – 6 MW varme.

Link: BOFA Affaldsforbrænding

BOFA Affaldsforbrænding, DK

Almegårdsvej 8, 3700 Rønne, Danmark

Margam Green Energy Plant, UK

Periode: 2017 - 

Kunde: B&W Vølund

Leverance: Idriftsættelse af kedelleverancen, inkl. hjælpesystemer, brændselshåndtering, slaggehåndtering, performance test og prøvedrift.

Maskinmester på projektet: Dennis

Projektbeskrivelse: Kraftværk designet til at producere energi fra træflis, samt miljørigtig afbrænding af affaldstræ ved brug af Vølunds teknologier. Anlægget er designet til at producere 40 MW elektrisk effekt.

Link:  Margram Biomass Plant

Margam Green Energy Plant, UK

Port Talbot SA13 2NW, Storbritannien

Cramlington Biomass CHP Plant, UK

Periode: 2016 -2017

Kunde: BWSC

Leverance: Idriftsættelse af kedelinstallationen, hjælpesystemer, brændselshåndtering, og slaggehåndtering. Performancetest og prøvedrift.

Maskinmestre på projektet: Lasse, Claus

Projektbeskrivelse: 100% vedvarende energi produceret fra forbrænding af træflis. Anlægget producerer 27,7 MW elektrisk energi og fjernvarme til lokale forbrugere, inkl. en farmaceutisk fabrik.

Link: Cramlington Biomass CHP Plant

Cramlington Biomass CHP Plant, UK

Fisher Lane Cramlington, Northumberland, NE23 3JA United Kingdom

AVA - AffaldVarme, DK

Periode: 2016 - 

Kunde: B&W Vølund

Leverance: Idriftsættelse af kedelleverancen, inkl. hjælpesystemer, brændselshåndtering, slaggehåndtering, performance test og prøvedrift. 

Maskinmestre på projektet: JanMogensJesperMarcSteffan

Projektbeskrivelse: Et af Danmarks største biomassefyrede kraftværker med 37 MW elproduktion og 77 MW fjernvarme. Værket kører primært på halm, og kan køre med op til 50% træflis tilsat halmen.

Link:  Biomassefyret Kraftvarmeværk, Lisbjerg

AVA - AffaldVarme, DK

Bautavej 1, 8210 Aarhus, Danmark

Skærbækværket, DK

Periode: 2017 -

Kunde: B&W Vølund

Leverance: Idriftsættelse af kedelleverancen, inkl. hjælpesystemer, brændselshåndtering, slaggehåndtering, performancetest og prøvedrift.

Maskinmestre på projektet: Jan og Ricco

Projektbeskrivelse: 2 stk 154 MW indfyret kedler, som kører på 100% træflis.

Link:  Skærbækværket

Skærbækværket, DK

Klippehagevej, 7000 Fredericia, Danmark

Templeborough Biomass Plant, UK

Periode: 2017 - 

Kunde: B&W Vølund

Leverance: Idriftsættelse af kedelleverancen, inkl. hjælpesystemer, brændselshåndtering, slaggehåndtering, performancetest og prøvedrift.

Maskinmestre på projektet: Jesper og Poul Erik Møller

Projektbeskrivelse: Kraftværk designet til at kunne producere energi fra træflis, samt miljørigtig afbrænding af affaldstræ ved brug af Vølunds teknologier. Anlægget er designet til at producere 41 MW elektrisk effekt.

Link:  Templeborough Biomass Plant

Templeborough Biomass Plant, UK

Templeborough Works, Sheffield Rd, Sheffield S9 1RT, Storbritannien

Siemens Cobra Cable, DK

Periode: 2017 - 

Kunde: Siemens

Leverance: Assisterende Site Manager til Siemens’ leverance i forbindelse med montage og idriftsættelse.

Maskinmestre på projektet: Ricco

Projektbeskrivelse: 700 MW converterstation for 320 KV HVDC (High Voltage Circuit Current) – anlægssum ca. 170 milioner Euro. 

Link:  HV DC forbindelse mellem Danmark og Holland – COBR

Siemens Cobra Cable, DK

Esbjerg, Danmark

ARC – Amager Bakke, DK

Periode: 2017 -

Kunde: B&W Vølund

Leverance: Idriftsættelse af kedelleverancen, inklusive hjælpesystemer, brændselshåndtering, slaggehåndtering, performancetest og prøvedrift. Vedligeholdelseschef.

Maskinmestre på projektet: Johannes og Poul Erik Møller

Projektbeskrivelse: To affaldslinjer, som miljørigtigt afbrænder 2 x 35 ton affald pr. time.

Link:  ARC – Amager Bakke

ARC – Amager Bakke, DK

Vindmøllevej, 2300 København, Danmark

Sirius Energy Office, DK

Sirius Energy Office
Daugløkke Ege 12
3050 Humlebæk
Danmark

Sirius Energy Office, DK

Daugløkke Ege 12, 3050 Humlebæk, Danmark

Siauliai Biomass Power Plant, LI

Periode: 2011 - 2012

Kunde: DP Cleantech 

Leverance: Projektledelse, idriftsættelse, performancetest og prøvedrift af hele kraftværksinstallationen. 

Maskinmestre på projektet: Thomas og Mogens 

Projektbeskrivelse: DP Cleantech havde Turn Key leverance af en kedel, der brænder træflis, og producerer 11 MW el samt 40 MW fjernvarme 

Link: Siauliai Biomass Power Plant

Siauliai Biomass Power Plant, LI

Šiauliai, Litauen

Mahachai Green Power Plant, TH

Periode: 2016

Kunde: DP Cleantech

Leverance: Idriftsættelse, performancetest og prøvedrift af hele kraftværksinstallationen.

Maskinmestre på projektet: Mogens

Projektbeskrivelse: Verdens første og formentligt eneste anlæg, der forbrænder kokosnøddeskaller, og producerer 9,9 MW Elektrisk energi fra biomasse.

Link: Mahachai Green Power Plant

Mahachai Green Power Plant, TH

Bangkok, Thailand

Heilongjiang Ning’an, CN

Periode: 2012

Kunde: DP Cleantech 

Leverance: Optimering af kedeldrift, og forøgelse af anlæggets virkningsgrad. 

Maskinmestre på projektet: Thomas 

Projektbeskrivelse: Kraftværk som kører på varierende biomassebrændsel, og som havde store problemer med både emissioner, rådighed, og virkningsgrad.

Heilongjiang Ning’an, CN

Ning'an, Mudanjiang, Heilongjiang, Kina

Snetterton Biomass Plant, UK

Periode: 2016 - 2017

Kunde:  BWE / BWSC 

Leverance: Elmontagesupervision, idriftsættelsesledelse og idriftsættelse af kedelleverancen, inkl. brændselshåndtering, slaggehåndtering, performancetest og prøvedrift. 

Maskinmestre på projektet: Terkel, Mogens og Claus

Projektbeskrivelse: 44 MW elektrisk energi produceret 100% på miljørigtig forbrænding af halm fra lokale producenter.

Link: Snetterton Biomas Plant

Snetterton Biomass Plant, UK

Snetterton, Norwich NR16 2LG, Storbritannien

Sleaford Biomass Plant, UK

Periode: 2013 - 2016

Kunde:  BWE / BWSC 

Leverance: Idriftsættelse af kedelleverancen, herunder også brændselshåndtering, slaggehåndtering, performance test og prøvedrift. 

Maskinmestre på projektet: Mogens og Claus

Projektbeskrivelse: 38,4 MW elektrisk energi produceret 100% på miljørigtig forbrænding af halm fra lokale producenter. Overskudsvarme eksporteres også til lokale større forbrugere, såsom skolen og offentlige bygninger. Varmen leveres ’free of charge’ til udvalgte forbrugere.

Link: Sleaford Biomass Plant

Sleaford Biomass Plant, UK

Sleaford NG34, Storbritannien

Sirius Energy er en teknisk konsulentvirksomhed med biomassefyrede kraftværker og varmeværker som specialområde. Vi er eksperter indenfor vedvarende energiproduktion og har bred erfaring med idriftsættelse, vedligehold og procesoptimering på internationale projekter.

Sirius Energy P/S
Daugløkke Ege 12
3050 Humlebæk

hello@siriusenergy.dk
+45 31 45 48 66

CVR: 39268477

Environmental Mentality

Copyright © Sirius Energy