Ledelse og projekter

KVALIFICERET PROJEKTLEDELSE OG SUPERVISION

Vores specialistviden og erfaring kombineret med højt engagement og loyalitet, sikrer at jeres projekt bliver taget hånd om på bedste måde i de forskellige faser.

Sirius Energy kan stå for projektledelse og supervision af montage – både mekanisk og elektrisk.

Vi har haft fremgang med at hjælpe mange kunder på projekter, og har dyb indsigt i, hvor vigtigt det er med god kommunikation og at blive en integreret del af projektorganisationen, for at sikre de ønskede resultater.

Vi ser frem til at høre om jeres projekt, så vi kan komme med et bud på hvordan vi kan sikre de bedste tænkelige resultater og processer for jer.

Se på kortet længst ned på siden, for at få en idé om den erfaring vores maskinmestre har med projekter rundt om i verden.

 

Ledelse og Projekter

CASES OG LØSNINGER

Supervision af elmontage

På opgave af en dansk kedelproducent, varetog vores maskinmester ledelse og supervison af elmontagen lokalt, da et nyt biomassefyret kraftværk skulle opføres i England.

Elmontagen var outsourcet til en engelsk underleverandør.

Læs mere

Maskinmesteren sikrede at al elinstallationen skete koordineret med andre igangværende montageprocesser, i henhold til kontraktkrav og efter tidsplanen.

At vores maskinmester også havde stor erfaring fra tidligere idriftsættelser, gjorde at flere typiske montagefejl blev afværget, installationen blev optimeret til fremtidig drift og vedligehold, og kontrakten med slutkunden blev tilgodeset.

Under hele forløbet var der løbende opfølgning til projektledelsen hos vores kunde, tekniske afklaringer sammen med projektgruppen i Danmark, samt møder med kunde og underleverandør.
Da elmontagen nærmede sig sin færdiggørelse, faldt også arbejdsbyrden hos vores maskinmester – og en fuld arbejdsdag kunne således ikke længere udfyldes med supervision af elmontagen.
Der var dog brug for at projektet havde en elsupervisor tilknyttet, hvilket blev løst ved at vores maskinmester overgik til idriftsættelse, og således varetog både idriftsættelse og supervision af elmontagen.

Vores kunde fik herved 100% ressourceudnyttelse, og fuld udnyttelse af den synergi der ligger i, at viden fra montagen går over i commissioning fasen.

Idriftsættelsesledelse – Commissioning management

For et biomassefyret kraftværk i UK, skulle vores kunde levere en kedel, der kunne producere energi fra både halm og træflis.

Opgaven med den overordnede ledelse af idriftsættelse for hele kedel-leverancen blev udført af vores maskinmester.

Læs mere

Særligt for denne opgave var, at vores maskinmester blev valgt til at varetage idriftsættelsen, så at kunden lagde ansvaret for hele idriftsættelsen hos os. Dette beviser den tillid vores kunder udviser til vores folk og den loyalitet, vi arbejder efter.

Valget af profil til at løse denne opgave skete under særligt hensyn til den komplekse projektstruktur der eksisterede på opgaven.

Som med lignede projekter, var der store økonomiske sanktioner ved overskridelse af nøgleterminer, og vores Commissioning Manager var en væsentlig faktor for at disse datoer blev overholdt, også på trods af at flere montagearbejder var forsinkede.

FLEKSIBEL SUPPORT TIL JERES PROJEKT

Sirius Energy kan varetage opgaver indenfor ledelse, supervision og idriftsættelse – lige på det tidspunkt hvor der er behov for det i jeres projekt.

Kontakt os for at høre mere om de unikt fleksible rammer som vi kan arbejde i. Vi ser frem til at komme med et bud på hvordan vi kan sikre en optimeret proces for jeres projekt.

Sirius Energy er en teknisk konsulentvirksomhed med biomassefyrede kraftværker og varmeværker som specialområde. Vi er eksperter indenfor vedvarende energiproduktion og har bred erfaring med idriftsættelse, vedligehold og procesoptimering på internationale projekter.

Sirius Energy P/S
Daugløkke Ege 12
3050 Humlebæk

hello@siriusenergy.dk
+45 31 45 48 66

CVR: 39268477

Environmental Mentality

Copyright © Sirius Energy