Commissioning,
drift og vedligeholdelse

Commissioning, drift og vedligehold af anlæg som kernekompetence

Sirius Energys styrke er vores gedigne erfaring indenfor commissioning, drift og vedligehold af anlæg – biomasse kraftværker og andre industrielle installationer. 

Alle vores maskinmestre har arbejdet som commissioning engineers, og besidder dyb indsigt takket være lang erfaring med projekter indenfor vedvarende energi og waste-to-energy. 

Derfor ved vi også, at commissioning og drift af et komplekst anlæg aldrig vil være et 8 til 4 job, og vi leverer altid det der skal til, for at få et anlæg til at virke.

Vi er stærkt motiveret af at opnå succes med projektet og af at bidrage til en grønnere planet. På kortet længere nede på siden kan du læse mere om hvor vi arbejder nu.

CASES OG LØSNINGER

Commissioning

Efter en kedelproducents konkurs, blev det overordnede projekt kritisk forsinket.
Commissioning planen kunne ikke holdes, og opstart af anlægget i England blev en prioritet.

Læs mere

Det var væsentligt at sikre at tidlig opstart af kedlen ikke ville medføre risiko for mennesker, miljø eller anlæg. Derfor foretog vores commissioning engineers grundige tests af kedlens sikkerhedskreds, og sikrede herved at anlægget ville gå til fejlsikker tilstand, skulle noget utilsigtet ske.

Herefter blev anlægget startet, så der kunne brændes halm og leveres fjernvarme, hvilket var væsentligt for kunden for at de kunne overholde deres forpligtelser.

Den tidlige opstart betød at systemer og sekvenser ikke var automatiseret, og at drift af kedlen og regulering af processerne måtte ske manuelt alle døgnets 24 timer.
Sideløbende med at anlægget producerede energi, måtte systemerne ét for ét idriftsættes, og bringes til at kunne fungere i automatik.

For at dette kan foretages samtidigt med anlægget producerer energi og er underlagt krav om høj forsyningssikkerhed, kræver det en høj grad af ekspertise fra de involverede.

At anlægget i dag kører automatiseret og overholder myndighedskrav er et bevis på vores maskinmestres kompetencer, fleksibilitet, vedholdenhed og dedikation til opgaven.

Drift og vedligeholdelse

Vores kundes prestigeprojekt i Danmark havde haft et udfordrende projektforløb, som resulterede i signifikante forsinkelser.

Ofte fører dette til udfordringer, da tabt tid skal indhentes under idriftsættelsesfasen.

Læs mere

Det var også tilfældet her, og det blev en prioritet at få anlægget startet. Derfor måtte idriftsættelsen ske under udfordrende forhold, og væsentlige tests blev forsinket.

Det gjorde at anlægget ikke kunne afleveres til kunden planmæssigt, og at der på grund af den lange drifttid måtte etableres en organisation til at håndtere drift og vedligehold.

Vores maskinmester varetog opgaven som vedligeholdelseschef, og sikrede at systemer og komponenter blev vedligeholdt efter forskrifterne, så at leverandørgarantier ikke blev kompromitteret, og forsyningssikkerheden fra anlægget opretholdtes højest muligt.

COMMISSIONING, DRIFT OG VEDLIGHOLD AF JERES ANLÆG

Vores maskinmestre har lang og bred erfaring med commissioning, drift og vedligeholdelse.
Kontakt os for at høre hvordan vi kan være med til at sikre et optimalt forløb på jeres anlæg.

 

Grønne energiprojekter
i hele verden

Lige nu har vi projekter, hvor der er grønne markeringer på kortet.
De hvide markeringer viser, hvor vi har afsluttede projekter.
Klik på kortmarkøren, for at se mere om projektet.

Kent Renewable Energy Plant, UK

Projekt: Kent Biomass CHP Plant

Periode: 2018 -

Kunde: BWSC

Leverance: Idriftsættelse af kedelleverancen, herunder også hjælpesystemer, brændselshåndtering, slaggehåndtering, performance test og prøvedrift.

Maskinmestre på projektet: Claus og Lasse

Projektbeskrivelse: 27,8 MW elektrisk energi produceret 100% på miljørigtig forbrænding af træflis fra lokale producenter. Overskudsvarme eksporteres også til lokale større forbrugere.

Kent Renewable Energy Plant, UK

Innovation House, Ramsgate Rd, Sandwich CT13 9FF, Storbritannien

Sleaford Biomass Plant, UK

Periode: 2013 - 2014

Kunde: BWE / BWSC 

Leverance: Idriftsættelse af kedelleverancen, inkl. brændselshåndtering, slaggehåndtering, performance test og prøvedrift. 

Maskinmestre på projektet: Mogens og Claus 

Projektbeskrivelse: 38,4 MW elektrisk energi produceret 100% på miljørigtig forbrænding af halm fra lokale producenter. Overskudsvarme eksporteres også til lokale større forbrugere, såsom skolen og offentlige bygninger. Varmen leveres ’free of charge’ til udvalgte forbrugere.

Link: Cramlington Biomass CHP Plant

Sleaford Biomass Plant, UK

Sleaford NG34, Storbritannien

BOFA Affaldsforbrænding, DK

Periode: 2011 - 2013

Kunde: DP Cleantech 

Leverance: Idriftsættelse, ombygning, procesoptimering, prøvedrift, projektledelse. 

Maskinmestre på projektet: Thomas og Mogens 

Projektbeskrivelse: Opgradering af eksisterende affaldsforbrændingsanlæg, omfattende ny vandrørskedel, ny kran, ny affaldsindfødning, ombygning af ovn, nyt forbrændingsluftsystem, nyt SRO, ny vandkreds. BOFA forbrænder øens affald, og leverer fjernvarme tilbage til forbrugerne – 6 MW varme.

Link: BOFA Affaldsforbrænding

BOFA Affaldsforbrænding, DK

Almegårdsvej 8, 3700 Rønne, Danmark

Margam Green Energy Plant, UK

Periode: 2017 - 

Kunde: B&W Vølund

Leverance: Idriftsættelse af kedelleverancen, inkl. hjælpesystemer, brændselshåndtering, slaggehåndtering, performance test og prøvedrift.

Maskinmester på projektet: Dennis

Projektbeskrivelse: Kraftværk designet til at producere energi fra træflis, samt miljørigtig afbrænding af affaldstræ ved brug af Vølunds teknologier. Anlægget er designet til at producere 40 MW elektrisk effekt.

Link:  Margram Biomass Plant

Margam Green Energy Plant, UK

Port Talbot SA13 2NW, Storbritannien

Cramlington Biomass CHP Plant, UK

Periode: 2016 -2017

Kunde: BWSC

Leverance: Idriftsættelse af kedelinstallationen, hjælpesystemer, brændselshåndtering, og slaggehåndtering. Performancetest og prøvedrift.

Maskinmestre på projektet: Lasse, Claus

Projektbeskrivelse: 100% vedvarende energi produceret fra forbrænding af træflis. Anlægget producerer 27,7 MW elektrisk energi og fjernvarme til lokale forbrugere, inkl. en farmaceutisk fabrik.

Link: Cramlington Biomass CHP Plant

Cramlington Biomass CHP Plant, UK

Fisher Lane Cramlington, Northumberland, NE23 3JA United Kingdom

AVA - AffaldVarme, DK

Periode: 2016 - 

Kunde: B&W Vølund

Leverance: Idriftsættelse af kedelleverancen, inkl. hjælpesystemer, brændselshåndtering, slaggehåndtering, performance test og prøvedrift. 

Maskinmestre på projektet: JanMogensJesperMarcSteffan

Projektbeskrivelse: Et af Danmarks største biomassefyrede kraftværker med 37 MW elproduktion og 77 MW fjernvarme. Værket kører primært på halm, og kan køre med op til 50% træflis tilsat halmen.

Link:  Biomassefyret Kraftvarmeværk, Lisbjerg

AVA - AffaldVarme, DK

Bautavej 1, 8210 Aarhus, Danmark

Skærbækværket, DK

Periode: 2017 -

Kunde: B&W Vølund

Leverance: Idriftsættelse af kedelleverancen, inkl. hjælpesystemer, brændselshåndtering, slaggehåndtering, performancetest og prøvedrift.

Maskinmestre på projektet: Jan og Ricco

Projektbeskrivelse: 2 stk 154 MW indfyret kedler, som kører på 100% træflis.

Link:  Skærbækværket

Skærbækværket, DK

Klippehagevej, 7000 Fredericia, Danmark

Templeborough Biomass Plant, UK

Periode: 2017 - 

Kunde: B&W Vølund

Leverance: Idriftsættelse af kedelleverancen, inkl. hjælpesystemer, brændselshåndtering, slaggehåndtering, performancetest og prøvedrift.

Maskinmestre på projektet: Jesper og Poul Erik Møller

Projektbeskrivelse: Kraftværk designet til at kunne producere energi fra træflis, samt miljørigtig afbrænding af affaldstræ ved brug af Vølunds teknologier. Anlægget er designet til at producere 41 MW elektrisk effekt.

Link:  Templeborough Biomass Plant

Templeborough Biomass Plant, UK

Templeborough Works, Sheffield Rd, Sheffield S9 1RT, Storbritannien

Siemens Cobra Cable, DK

Periode: 2017 - 

Kunde: Siemens

Leverance: Assisterende Site Manager til Siemens’ leverance i forbindelse med montage og idriftsættelse.

Maskinmestre på projektet: Ricco

Projektbeskrivelse: 700 MW converterstation for 320 KV HVDC (High Voltage Circuit Current) – anlægssum ca. 170 milioner Euro. 

Link:  HV DC forbindelse mellem Danmark og Holland – COBR

Siemens Cobra Cable, DK

Esbjerg, Danmark

ARC – Amager Bakke, DK

Periode: 2017 -

Kunde: B&W Vølund

Leverance: Idriftsættelse af kedelleverancen, inklusive hjælpesystemer, brændselshåndtering, slaggehåndtering, performancetest og prøvedrift. Vedligeholdelseschef.

Maskinmestre på projektet: Johannes og Poul Erik Møller

Projektbeskrivelse: To affaldslinjer, som miljørigtigt afbrænder 2 x 35 ton affald pr. time.

Link:  ARC – Amager Bakke

ARC – Amager Bakke, DK

Vindmøllevej, 2300 København, Danmark

Sirius Energy Office, DK

Sirius Energy Office
Daugløkke Ege 12
3050 Humlebæk
Danmark

Sirius Energy Office, DK

Daugløkke Ege 12, 3050 Humlebæk, Danmark

Siauliai Biomass Power Plant, LI

Periode: 2011 - 2012

Kunde: DP Cleantech 

Leverance: Projektledelse, idriftsættelse, performancetest og prøvedrift af hele kraftværksinstallationen. 

Maskinmestre på projektet: Thomas og Mogens 

Projektbeskrivelse: DP Cleantech havde Turn Key leverance af en kedel, der brænder træflis, og producerer 11 MW el samt 40 MW fjernvarme 

Link: Siauliai Biomass Power Plant

Siauliai Biomass Power Plant, LI

Šiauliai, Litauen

Mahachai Green Power Plant, TH

Periode: 2016

Kunde: DP Cleantech

Leverance: Idriftsættelse, performancetest og prøvedrift af hele kraftværksinstallationen.

Maskinmestre på projektet: Mogens

Projektbeskrivelse: Verdens første og formentligt eneste anlæg, der forbrænder kokosnøddeskaller, og producerer 9,9 MW Elektrisk energi fra biomasse.

Link: Mahachai Green Power Plant

Mahachai Green Power Plant, TH

Bangkok, Thailand

Heilongjiang Ning’an, CN

Periode: 2012

Kunde: DP Cleantech 

Leverance: Optimering af kedeldrift, og forøgelse af anlæggets virkningsgrad. 

Maskinmestre på projektet: Thomas 

Projektbeskrivelse: Kraftværk som kører på varierende biomassebrændsel, og som havde store problemer med både emissioner, rådighed, og virkningsgrad.

Heilongjiang Ning’an, CN

Ning'an, Mudanjiang, Heilongjiang, Kina

Snetterton Biomass Plant, UK

Periode: 2016 - 2017

Kunde:  BWE / BWSC 

Leverance: Elmontagesupervision, idriftsættelsesledelse og idriftsættelse af kedelleverancen, inkl. brændselshåndtering, slaggehåndtering, performancetest og prøvedrift. 

Maskinmestre på projektet: Terkel, Mogens og Claus

Projektbeskrivelse: 44 MW elektrisk energi produceret 100% på miljørigtig forbrænding af halm fra lokale producenter.

Link: Snetterton Biomas Plant

Snetterton Biomass Plant, UK

Snetterton, Norwich NR16 2LG, Storbritannien

Sleaford Biomass Plant, UK

Periode: 2013 - 2016

Kunde:  BWE / BWSC 

Leverance: Idriftsættelse af kedelleverancen, herunder også brændselshåndtering, slaggehåndtering, performance test og prøvedrift. 

Maskinmestre på projektet: Mogens og Claus

Projektbeskrivelse: 38,4 MW elektrisk energi produceret 100% på miljørigtig forbrænding af halm fra lokale producenter. Overskudsvarme eksporteres også til lokale større forbrugere, såsom skolen og offentlige bygninger. Varmen leveres ’free of charge’ til udvalgte forbrugere.

Link: Sleaford Biomass Plant

Sleaford Biomass Plant, UK

Sleaford NG34, Storbritannien

Sirius Energy er en teknisk konsulentvirksomhed med biomassefyrede kraftværker og varmeværker som specialområde. Vi er eksperter indenfor vedvarende energiproduktion og har bred erfaring med idriftsættelse, vedligehold og procesoptimering på internationale projekter.

Sirius Energy P/S
Daugløkke Ege 12
3050 Humlebæk

hello@siriusenergy.dk
+45 31 45 48 66

CVR: 39268477

Environmental Mentality

Copyright © Sirius Energy