Commissioning,
drift og vedligeholdelse

Commissioning, drift og vedligehold af anlæg som kernekompetence

Sirius Energys styrke er vores gedigne erfaring indenfor commissioning, drift og vedligehold af anlæg – biomasse kraftværker og andre industrielle installationer. 

Alle vores maskinmestre har arbejdet som commissioning engineers, og besidder dyb indsigt takket være lang erfaring med projekter indenfor vedvarende energi og waste-to-energy. 

Derfor ved vi også, at commissioning og drift af et komplekst anlæg aldrig vil være et 8 til 4 job, og vi leverer altid det der skal til, for at få et anlæg til at virke.

Vi er stærkt motiveret af at opnå succes med projektet og af at bidrage til en grønnere planet. På kortet længere nede på siden kan du læse mere om hvor vi arbejder nu.

CASES OG LØSNINGER

Commissioning

Efter en kedelproducents konkurs, blev det overordnede projekt kritisk forsinket.
Commissioning planen kunne ikke holdes, og opstart af anlægget i England blev en prioritet.

Læs mere

Det var væsentligt at sikre at tidlig opstart af kedlen ikke ville medføre risiko for mennesker, miljø eller anlæg. Derfor foretog vores commissioning engineers grundige tests af kedlens sikkerhedskreds, og sikrede herved at anlægget ville gå til fejlsikker tilstand, skulle noget utilsigtet ske.

Herefter blev anlægget startet, så der kunne brændes halm og leveres fjernvarme, hvilket var væsentligt for kunden for at de kunne overholde deres forpligtelser.

Den tidlige opstart betød at systemer og sekvenser ikke var automatiseret, og at drift af kedlen og regulering af processerne måtte ske manuelt alle døgnets 24 timer.
Sideløbende med at anlægget producerede energi, måtte systemerne ét for ét idriftsættes, og bringes til at kunne fungere i automatik.

For at dette kan foretages samtidigt med anlægget producerer energi og er underlagt krav om høj forsyningssikkerhed, kræver det en høj grad af ekspertise fra de involverede.

At anlægget i dag kører automatiseret og overholder myndighedskrav er et bevis på vores maskinmestres kompetencer, fleksibilitet, vedholdenhed og dedikation til opgaven.

Drift og vedligeholdelse

Vores kundes prestigeprojekt i Danmark havde haft et udfordrende projektforløb, som resulterede i signifikante forsinkelser.

Ofte fører dette til udfordringer, da tabt tid skal indhentes under idriftsættelsesfasen.

Læs mere

Det var også tilfældet her, og det blev en prioritet at få anlægget startet. Derfor måtte idriftsættelsen ske under udfordrende forhold, og væsentlige tests blev forsinket.

Det gjorde at anlægget ikke kunne afleveres til kunden planmæssigt, og at der på grund af den lange drifttid måtte etableres en organisation til at håndtere drift og vedligehold.

Vores maskinmester varetog opgaven som vedligeholdelseschef, og sikrede at systemer og komponenter blev vedligeholdt efter forskrifterne, så at leverandørgarantier ikke blev kompromitteret, og forsyningssikkerheden fra anlægget opretholdtes højest muligt.

COMMISSIONING, DRIFT OG VEDLIGHOLD AF JERES ANLÆG

Vores maskinmestre har lang og bred erfaring med commissioning, drift og vedligeholdelse.
Kontakt os for at høre hvordan vi kan være med til at sikre et optimalt forløb på jeres anlæg.

 

Sirius Energy er en teknisk konsulentvirksomhed med biomassefyrede kraftværker og varmeværker som specialområde. Vi er eksperter indenfor vedvarende energiproduktion og har bred erfaring med idriftsættelse, vedligehold og procesoptimering på internationale projekter.

Sirius Energy P/S
Daugløkke Ege 12
3050 Humlebæk

hello@siriusenergy.dk
+45 31 45 48 66

CVR: 39268477

Environmental Mentality

Copyright © Sirius Energy